DESPRE NOI

              Compania Municipală Medicala București SA este o societate pe acțiuni, înființată în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 99 din 29.03.2017. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11882/2017, fiindu-i atribuit codul unic de înregistrare 3798251. Sediul social este în București, sector 1str. Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, Biroul nr.1, cod poștal 010147.

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#