LEGISLAțIE

 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public         

HOTARÂREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,  Nr.  99 din 29.03.2017, privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală Medicala Bucureşti S.A.

LEGEA 292 din 2011, forma consolidată .

LEGEA 197 din 2012, forma consolidată .

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#